Onze opleidingen en trainingen

Ontwikkel het doorgronden van complexiteit en versterk je persoonlijke interventiekracht

Opleidingen en trainingen

Organisatiecoach | Opleiding

Na deze opleiding ben je in staat om organisaties te helpen om zichzelf meerdimensionaal te diagnosticeren. Vervolgens kun je ze begeleiden bij het zelf ontwerpen van een compact praktisch plan om werkende weg hun verbeeldende doelen te realiseren.
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post-HBO Beroepsonderwijs. Succesvolle afronding geeft recht op het diploma Organisatiecoach en definitieve opname van de gediplomeerde in het abituriëntenregister.

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Advanced Teamcoach | Opleiding

Na deze opleiding ben je in staat om teams te coachen bij hun ontwikkeling door ze, vanuit hun context, te bezien als een levend systeem. Een complex geheel van werkzame en dysfunctionele elementen dat continu in beweging is.
Vervolgens kun je ze coachen om zichzelf zoveel mogelijk te ontwikkelen richting High Performancer teams, die in staat zijn zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden en het optimale uit zichzelf te halen in een positieve wisselwerking met hun context.
Ook heb je fundamentele stappen gezet op het leerpad naar zuiver waarnemen, het innemen van je natuurlijke plek in de groep en zicht op de specifieke waarde die jij aan teams kunt toevoegen.

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Begeleiden vanuit Bewust Zijn |Training

Deze training voor iedereen die professioneel mensen begeleidt volgt 2 sporen/perspectieven:
• het Zijn
• het Worden
De kern van het eerste spoor is hoe je, gegeven de vaak intensieve interactie met anderen, bij je natuurlijke Zelf blijft. Deze zelfsturing doe je het beste vanuit Bewust Zijn. Zo kun je, te midden van alle onrust, de stilte in jezelf (her)vinden en vanuit deze stilte voluit leven en bijdragen aan je omgeving. Het tweede spoor gaat over je eigen voortdurende stuwing naar zelfontwikkeling, waarin je jezelf ook zou kunnen kwijtraken. Bewust Worden helpt je ook dan bij je natuurlijke Zelf te blijven.
Na de training sta je optimaal in contact met jezelf en anderen en kun je zijn als een tuimelaar, flexibel en stabiel.

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

In company inspiratie

Provocatief Coachen | Training

Provocatief coachen is een stevige tegendraadse manier van werken, waarbij via prikkeling, overdrijving en humor de cliënt (of het team) snel in productieve verwarring wordt gebracht en hierdoor in staat is zijn probleem te accepteren, te normaliseren of te verwerpen.

Er zijn circa 55 provocatieve technieken beschikbaar. Je ervaart welke met name goed bij je passen en wat voor jou de meest natuurlijk manier is om die te demonstreren.

We werken met groepen van 6 - 24 deelnemers

Confronterend Coachen | Training

Confronterend coachen is een manier van begeleiden, waarbij je als coach in de relatie met je cliënt (of een team) stevige persoonlijke spanning opbouwt en vasthoudt. Hierdoor wordt de cliënt gestimuleerd om snel de werkelijke onderliggende motieven, drijfveren en emoties voor zijn improductieve gedragskeuzes en beslissingen te openbaren.

In de training passeren circa 25 confronterende methoden de revue. Je ervaart welke met name goed bij je passen en wat voor jou de meest natuurlijk manier is om die te demonstreren.

We werken met groepen van 6 - 24 deelnemers

Dilemma Coachen | Training

Dilemma coachen is het begeleiden van cliënten bij innerlijke conflicten. Dit zijn lastige vraagstukken waarbij zich tegelijkertijd twee wegen aandienen, die beide van groot belang zijn of waar zijn, maar die elkaar tegelijkertijd lijken uit te sluiten en daardoor negatieve spanningen veroorzaken.

Je leert om je cliënten te helpen bij het uiteenrafelen van alle mentale informatie rond en binnen het dilemma. Vervolgens om deze te helpen oplossen (integreren) of productief te managen.

Naast specifieke dilemma’s leer je ook werken met onderliggende kerndilemma’s en met de zogenaamde kernpolariteiten die hierop een afdoende antwoord zijn.

We werken met groepen van 4 - 16 deelnemers

De Coach Centraal | Training

Eindelijk een coachtraining die over wat anders gaat dan weer een nieuwe manier om cliënten te begeleiden. Deze is alleen voor jou bestemd. Een helder zelfbeeld helpt je als begeleider om het maximale uit jezelf te halen en het meeste voor je cliënten te betekenen. Op 30 verschillende manieren onderzoek je in deze training alle aspecten van jezelf als coach en je gaat de patronen zien in jouw basishouding, werkwijze, thematische voorkeuren, zelfontwikkeling. etc. Je ontdekt achterstallig onderhoud, onvermoede kracht en nieuwe ontwikkelingswegen.

Ook zeer bruikbaar voor zelfreflecties in het kader van (her)certificeringen en thematische begeleide intervisie met een groep collega’s uit het vak.

We werken met groepen van 4 - 8 deelnemers

Beoordeel Boeii op Springest

Uitgelichte ervaringen

Persoonlijke ervaringen van deelnemers

★★★★★

Marlies van Hal | Oud-deelnemer

Kennismaken met Rob is zijn drive ervaren. Uitgaande van de reeds aanwezige kennis en ervaringen binnen de groep, weet Rob op sfeervolle en humoristische wijze op kenmerkende wijze (nuchter – betrokken) verbinding en vertrouwen te creëren door te prikkelen en uit te dagen om zodoende individueel en samen tot een next level te komen. Niet voor minder onderdoen doch jezelf blijven door scherp te blijven, een kritische houding aan te nemen; bestaande theorieën tegen het licht te houden, aanpassingen hierop te doen of geheel bij te stellen. Theorie en (eigen)praktijk worden met elkaar afgewisseld; de cursusdagen liggen vast – het tempo en de diepgang waarmee je de opleiding doorloopt bepaal je zelf. Voor iedereen die het beste uit zichzelf, het team of de organisatie wil halen een opleiding die ik van harte aanbeveel.

★★★★★

Rudi Vos | Oud-deelnemer

Een fragmentatiebom aan informatie, maar wel zodanig dat het aan je blijft ‘plakken’, op een prettige manier! De zijpaden die Rob bewandelt, leiden naar de kern. De humor van de praktijkvoorbeelden maakt het levendig. Smaakt naar meer.

★★★★★

Peter Brouwer | Oud-deelnemer

Na elke opleidingsdag stapte ik met een bomvol hoofd aan nieuw opgedane kennis en inzichten de deur uit. En het mooie is: door de opzet van de opleiding, blijft het hangen en heb je er in de werkpraktijk dagelijks wat aan

★★★★★

Iris Passchier over Annette | Oud-deelnemer

Annet heeft bij het leiderschapsprogramma waarin ik deelnam gezorgd voor een veilige context waarin tegelijkertijd geleerd en veranderd kon worden. Zij voelt aan wat er in de groep aan de orde is en zorgt ervoor dat dit goed op tafel komt. Haar zijn en aanpak brengen rust, diep inzicht en inclusiviteit. Annet reikt gedoseerd theorie aan. Mijn kijk op leiden, organiseren, veranderen en mijn eigen aanpak is door dit programma blijvend veranderd.

★★★★★

Albert Van Duijn | Oud-deelnemer

Een gedegen opleiding met veel praktijk en praktijkvoorbeelden. Wat je vandaag leert kun je morgen toepassen. Rob weet als geen ander kennisoverdracht te combineren met humor. De mede studenten zijn ook een mooie bron van kennis.

★★★★★

AnneMarie Kuijs | Oud-deelnemer

Wat mij enorm aansprak in de opleiding is het samengaan van theorie en de directe omzetting naar de praktijk. De inhoud van de opleiding is gestoeld op wetenschappelijke kennis en ervaring. Alle vormen van veranderwerk komen aan de orde. De opleiding heeft voor mij verdieping gebracht in het overzien van het grotere krachtenveld in organisaties. De begeleiding van de  trainer / docent heeft geïnspireerd en gemotiveerd. De groep bestond uit ervaren en zeer gemotiveerde mensen uit alle hoeken van het werkveld, het was veilig, er was ruimte voor iedereen zijn perspectieven en inbreng. Dit was inspirerend. Organisatie coaching in 1 zin: Doen wat nodig is in veranderwerk vanuit kennis en kunde met veel aandacht voor de (inter) menselijke kant. Het hart heeft immers redenen die het verstand niet begrijpt.

★★★★★

Arthur Fellinger | Oud-deelnemer

De opleiding opgesplitst in 3 modules sluit aan bij de verschillende behoeftes voor coaching in organisaties. Ik heb de volgorde 'management-', 'team-' en als laatste 'organisatiecoaching' gevolgd. Voor mij voelde dit als een hele logische opbouw. De theorie op de dag wordt goed afgewisseld met opdrachten zodat je ook aan het werk gaat met het aangebodene. Zelf vond ik deze opdrachten verdieping en veel inzicht geven mede omdat je dit altijd met een wisselde samenstelling van mede cursisten doet. De teamopdracht en praktijkopdracht in module 2 (team) en 3 (organisatie) zijn bijzondere ervaringen en een echte test waarbij dingen 'op zijn plek' vallen. Kortom een aanrader voor een ieder die verdieping zoekt op het gebied van organisatie coaching in specifieke modules of als geheel.

★★★★★

Birgitta Bexten | Oud-deelnemer

Het was even pittig. Drie modules (executive, team en organisatie coaching) met heel wat huiswerk en heel veel praktijkopdrachten. Maar oh wat was het de moeite. Dank aan Rob voor al zijn kennis en ervaring die hij beschikbaar heeft gesteld. Fijn ook dat je je trainings zo flexibel hebt weten om te buigen in online meetings zodat we veilig konden blijven doorleren.

★★★★★

Leon Wolthers | Oud-deelnemer

Overall vond ik de opleiding goed opgezet. De drie modules versterken elkaar door vergelijkbare aanpak, maar hebben ieder voor zich voldoende unieke informatie. De combinatie van theorie en praktijk (oefenen) is goed, waarbij de theorie geen droge opsomming van modellen en artikelen is: Rob maakt eigen combinaties en stimuleert deelnemers om dit ook te doen. De groepsgrootte van 10-12 deelnemers is een mooie grootte en kwalitatief op niveau, met verschillende achtergronden (commercieel, adviseur, HR; uit verschillende sectoren). Als je zoekt naar hands-on in combinatie met toegepaste theorie, dan zou ik Boeii aanbevelen

★★★★★

Line Raaijen | Oud-deelnemer

Rob is een bevlogen maar rustige trainer met hart voor het vak en is een onuitputtelijke bron van ervaring en deskundigheid. Hij maakt mooie combinaties van theorie en praktijk en daagt uit om buiten je comfortzone te gaan. Topdocent!

Opdrachtgevers

Enkele van de bedrijven waar onze deelnemers werken