Dilemma coachen

De taaiste en langdurigste vraagstukken (crises/keuzes) in het leven (individueel, teams, organisaties, maatschappij) dienen zich doorgaans aan in de vorm van dilemma’s. Dit betekent dat zich tegelijkertijd twee benaderingswijzen van een vraagstuk aandienen, die beide van groot belang zijn of waar zijn, maar die elkaar tegelijkertijd lijken uit te sluiten en daardoor negatieve spanningen veroorzaken. Het komt vaak voor dat men zich hiervan niet eens bewust is en al een tijd onbestemd vastzit en permanent energie verliest. Ook kan het zijn dat alles stabiel lijkt en zich – kennelijk uit het niets – plotseling hevige onlustgevoelens voordoen, waarbij al het bestaande houvast flink wordt ontregeld.

Dilemma’s kunnen dus niet ‘als probleem’, dat willen zeggen door het maken van een eendimensionale keuze of langdurige prioritering worden opgelost. Wel kan men leren ze ‘productief te managen’ of ze – via een gevonden synthese – definitief op te lossen. In beide gevallen zullen hierdoor de negatieve spanningen worden genormaliseerd of verdwijnen.

Een dilemma is echter in de kern iets positiefs. Het is het symptoom van iets fundamenteels: een ongebaand pad, een essentiële transformatie of een ingrijpende persoonlijke ontwikkelingsstap die zich aandient. Naarmate je meer vertrouwd bent met de werking van dilemma’s en de spanningen die daarbij horen, ben je beter en sneller in staat passende antwoorden op fundamentele vragen te vinden. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat mensen, teams en organisaties die topprestaties leven, dit doen door juist actief gebruik te maken van een combinatie van eigenschappen of richtingen die op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken te zijn. Met dezelfde ‘toverformule’ is het mogelijk om productief met de kerndilemma’s in leven en werk (bv zelf – ander, hoofd – hart, zijn – doen, risico – veiligheid) om te gaan.

In de coachpraktijk zijn persoonlijke vraagstukken van cliënten in veel gevallen dilemma’s. Eigenlijk is het hebben van een vraagstuk op zich al een soort dilemma: de gewenste situatie (wat men wil) verschilt van de huidige toestand (wat men heeft) en zolang dat niet overbrugd wordt is er negatieve spanning. Kenmerkende dilemma’s die op individueel niveau kunnen spelen zijn er legio.

Werk

 

 • teambelang of eigen belang
 • specialist of manager
 • leuke arbeidsvoorwaarden of leuk werk
 • ontwikkelen of presteren
 • baan continueren of overstap maken
 • loondienst of zelfstandig
 • met pensioen of doorwerken
 • flexibiliteit of zekerheid
Privé

 

 • relatie aangaan of alleenstaand blijven
 • scheiden of bij elkaar blijven
 • kinderen willen of kinderloos blijven
 • carrière of gezin
 • stad of platteland
 • consumeren of sparen
 • studie of werken
 • inspannen of ontspannen

Dilemma coachen is een vorm van begeleiden waarbij je de cliënt helpt 3 stappen te doorlopen: verkennen, exploreren en integreren. Met verkennen breng je de globale contouren van het dilemma in beeld. Welk type dilemma is het, tussen wat en wat gaat het, wat is de oorzaak, hoe gaat de cliënt er nu mee om, etc.? Bij het exploreren help je de cliënt om het complexe mentale systeem achter het dilemma (de polariteit) in kaart te brengen, waarna voor de cliënt overzicht, acceptatie en ontspanning ontstaat. Vervolgens is het mogelijk de botsende onderliggende drijfveren van de cliënt te vinden. Met integreren begeleid je de cliënt naar het productief leren managen van het dilemma of het ontdekken van een synthese waardoor het dilemma verdwijnt. Het laatste kan met een breed palet aan aanvullende interventietechnieken worden bevorderd.

Sowieso is dilemma coachen een begeleidingsvorm waarbij de cliënt zichzelf in een zeer korte tijd diepgelegen persoonlijke motieven en blokkades bewust wordt.

Benieuwd naar onze andere trainingen? Hier vind je alle in company trainingen.

Plan gratis adviesgesprek in

Dilemma coach

Inhoud per module

voorbeelden uit de praktijk |

“Ik heb een cliënte die elke keer weer heel snel terugvalt in haar oude patronen, ondanks dat ze echt iets anders wil en ook weet wat dat is; ze kan die terugval niet verklaren”.

“Inmiddels dubt mijn cliënt ook al over het nut van het coachtraject zelf”.

“Mijn cliënt worstelt enorm met zichzelf en zwaait van de ene opvatting naar de andere, maar ik krijg als coach geen grip op wat er onderliggend allemaal speelt”.

“Als coach vraag ik me soms af of alle problemen wel helemaal moeten worden opgelost. Maar kun je je cliënt wel laten vertrekken onder het mom van: het is wel voldoende zo?”

We werken met groepen van 4 - 16 deelnemers

Thema's die aan de orde komen |

 • De verschillende definities van dilemma’s en hun achterliggende benaderingswijzen.
 • De negatieve percepties rond het hebben van dilemma’s en hoe die positief te maken.
 • Het onderscheid tussen incidentele dilemma’s en kerndilemma’s.
 • De voornaamste dilemma’s in leven en werk en hun oorzaken.
 • Hoe je cliënten begeleidt bij het verkennen, exploreren en integreren van hun dilemma’s.
 • Combineren van dilemma coachen met andere interventiemethoden.
 • Integratie van dilemma coachen met je eigen succesvolle begeleidingsstijl.
 • Toepassingsgebieden (individueel, teams, organisaties).

We werken met groepen van 4 - 16 deelnemers

Trainer

Rob Hogewoning werkt als dilemmacoach in zijn eigen werkpraktijk en als trainer. Hij is co-auteur van het boek 'Omgaan met dilemma's - Werken met polariteiten in begeleidingstrajecten (Boom Nelissen, 2006)

★★★★★

Rob Hogewoning
Trainer / Coach

Meerdimensionaal naar doelen en vraagstukken kijken, maakt me enthousiast. Mijn benadering is uitdagend, gecombineerd met warmte en veel humor. Als het moet pak ik stevig door, want soms is een respectvol breekijzer onmisbaar. Vertrouwen vind ik een belangrijke basis, ik kom graag na wat ik beloof.

Na mijn studie econometrie rolde ik in loondienst van de ene in de andere lijn- en projectmanagementbaan gericht op veranderen, waarbij ik uiteindelijk in het HRM-vak belandde. Sinds 2000 werk ik als zelfstandig professional en ik vind het leuk om mijn praktijkervaringen aan anderen over te dragen als opleider, trainer, spreker en auteur. Lange wandelingen maken door de natuur geven mij inspiratie en vormen voor mij ideale momenten om te reflecteren en nieuwe ideeën te krijgen.

Samen met collega-coach Maria Noordman schreef ik 2 boeken.
– Omgaan met dilemma’s – Werken met polariteiten in begeleidingstrajecten (2006)
– APK voor de Coach, 30 manieren om te reflecteren op je jezelf als coach (2012)

Uitgeverij is Boom Nelissen, Amsterdam.

Praktische informatie

Voor wie

Voor managers, trainers, coaches en adviseurs met de nodige basis en ervaring met veranderingswerk en die zich willen verdiepen in de organisatiecontext en zich willen versterken in hun interventiekracht.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via info@boeii.nl of 06-48470957

Maatwerk

De training bestaat uit 6 - 8 dagdelen. In overleg met de opdrachtgever wordt maatwerk toegepast rekening houdend met de specifieke organisatiecontext en eigen leerbehoeften.

is deze opleiding geschikt voor mij?

Plan een gesprek in onze agenda

Uitgelichte ervaringen

Oud deelnemers van andere opleidingen van Rob

★★★★★

Albert Van Duijn | Oud-deelnemer

Een gedegen opleiding met veel praktijk en praktijkvoorbeelden. Wat je vandaag leert kun je morgen toepassen. Rob weet als geen ander kennisoverdracht te combineren met humor. De mede studenten zijn ook een mooie bron van kennis.

★★★★★

Marlies van Hal | Oud-deelnemer

Kennismaken met Rob is zijn drive ervaren. Uitgaande van de reeds aanwezige kennis en ervaringen binnen de groep, weet Rob op sfeervolle en humoristische wijze op kenmerkende wijze (nuchter – betrokken) verbinding en vertrouwen te creëren door te prikkelen en uit te dagen om zodoende individueel en samen tot een next level te komen. Niet voor minder onderdoen doch jezelf blijven door scherp te blijven, een kritische houding aan te nemen; bestaande theorieën tegen het licht te houden, aanpassingen hierop te doen of geheel bij te stellen. Theorie en (eigen)praktijk worden met elkaar afgewisseld; de cursusdagen liggen vast – het tempo en de diepgang waarmee je de opleiding doorloopt bepaal je zelf. Voor iedereen die het beste uit zichzelf, het team of de organisatie wil halen een opleiding die ik van harte aanbeveel.

Opdrachtgevers

Enkele van de bedrijven waar onze deelnemers werken