Docenten

Onze opleiders met 30+ jaar ervaring.

★★★★★

Marc de Vries
Trainer / Coach

Ik ben een resultaatgerichte verbinder, confronteer zonder waardeoordeel, ben analytisch en in staat inzicht te bieden in wat er in de kern speelt. Waar dat niet effectief is, intervenieer ik in het proces om dit in de gewenste richting om te buigen. Mijn doel is mensen en teams te faciliteren de kracht in zichzelf te laten mobiliseren om dit te bereiken.

Tijdens en na mijn jarenlange leidinggevende ervaring in het HR-domein, ligt mijn expertise op het trainen van gerichte gedragsverandering, het coachen en adviseren bij organisatie- en teamontwikkeling, verandermanagement en cultuurtrajecten. Mijn inzet is er op gericht teams effectiever te laten functioneren door de onderstroom te ‘ont-dekken’ en (persoonlijk) leiderschap te versterken.

★★★★★

Annette Meulmeester
Trainer / Coach

Mijn fascinatie voor de dynamiek tussen mensen vormt al jaren de rode draad in mijn werk en inspireert mij tot continue leren, reflecteren en delen van kennis en ervaring in het coachen van organisaties, individuen en teams.

De steeds sneller veranderende en complexer wordende maatschappij waar we in leven, daagt organisaties meer en meer uit om zich te verhouden tot een nieuwe realiteit, waarin adaptief vermogen en het laveren op onbekend terrein belangrijker wordt. In mijn praktijk richt ik mij op het ondersteunen van teams, organisaties en hun leiders in de transitie die dit vraagt. Ik streef ernaar om samen met mijn opdrachtgevers en samenwerkingspartners het welzijn in organisaties te vergroten en anderen te faciliteren in het ontwikkelen van hun potentieel.

Ik ben partner bij Scafander en werk daarnaast ook regelmatig als docent en coach voor een aantal business schools.

★★★★★

Sandra van Heeswijk
Trainer / Coach

Ik haal heel graag het volle potentieel uit mensen, teams en organisaties. Laat ze bewust worden van wat hen uniek maakt. Wat ze kunnen en willen. En geef ze een aanpak en het vertrouwen, zodat ze het ook echt gaan doen. Mijn kracht is de combinatie van een can-do mentaliteit met een invoelend vermogen.

Ik heb Communicatiewetenschap gestudeerd aan de UVA en in eerste instantie ook een aantal communicatierollen gehad, waarbij de focus steeds meer op online kwam liggen. Zodoende op het gebied van internet communicatie een carrière opgebouwd, ook als leidinggevende. Totdat ik in 2012 de kans kreeg om de HR in te gaan; eindelijk een rol waar ik alles in kwijt kon. Sinds 2020 werk ik als zelfstandig, interim HR manager, organisatiecoach en trainer.

★★★★★

Hans Bergstra
Trainer / Coach

Om effectief te zijn in mijn begeleiding ,werk ik vanuit drie aspecten en drie niveaus. De aspecten zijn Rust en Ruimte (1), Relatie (2) en Richting en Resultaat (3). Door rust en ruimte te creëren ontstaat er gronding, balans, helderheid en openheid. Als vanzelf komt zo het tweede aspect aan de orde, gezonde wederkerigheid tussen alle betrokkenen. Door met elkaar op verhaal komen kunnen alle polariteiten die voorheen onder tafel speelden op tafel komen en ontstaat -weer als vanzelf-het derde aspect, de richting die het samenwerkingsverband op wil en de resultaten die daar uit voortvloeien.
Dit principe werkt op zowel het niveau van individu met zijn subego’s, op teamniveau met zijn teamleden en op organisatieniveau met haar samenstellende units en processen. Door deze drie aspecten en niveaus met elkaar te verbinden ontstaat opnieuw flow waar eerder sprake was van stagnatie of conflict.

★★★★★

Hans Streng
Trainer / Coach

Opgeleid als bedrijfseconoom snap ik hoe teams en organisaties werken : de “harde” kant.
Daarna opgeleid door het leven inclusief cursussen NLP, Enneagram, organisatie-opstellingen en Secure Base (team) coaching snap ik de “peoplemanagement”-kant.

Met hart en ziel bouw ik bruggen tussen de onderstroom en de bovenstroom bij mensen, teams enorganisaties als leiderschapstrainer, (team)coach en verandermanager.
Verder ben ik directeur van het opleidingsinstituut Streng Dijkerman & Partners.

★★★★★

Rob Hogewoning
Trainer / Coach

Meerdimensionaal naar doelen en vraagstukken kijken, maakt me enthousiast. Mijn benadering is uitdagend, gecombineerd met warmte en veel humor. Als het moet pak ik stevig door, want soms is een respectvol breekijzer onmisbaar. Vertrouwen vind ik een belangrijke basis, ik kom graag na wat ik beloof.

Na mijn studie econometrie rolde ik in loondienst van de ene in de andere lijn- en projectmanagementbaan gericht op veranderen, waarbij ik uiteindelijk in het HRM-vak belandde. Sinds 2000 werk ik als zelfstandig professional en ik vind het leuk om mijn praktijkervaringen aan anderen over te dragen als opleider, trainer, spreker en auteur. Lange wandelingen maken door de natuur geven mij inspiratie en vormen voor mij ideale momenten om te reflecteren en nieuwe ideeën te krijgen.

Samen met collega-coach Maria Noordman schreef ik 2 boeken.
– Omgaan met dilemma’s – Werken met polariteiten in begeleidingstrajecten (2006)
– APK voor de Coach, 30 manieren om te reflecteren op je jezelf als coach (2012)

Uitgeverij is Boom Nelissen, Amsterdam.

★★★★★

Christien Boonstra
Trainer / Coach

Wat mensen beweegt en wat dat betekent in de zakelijke context boeit mij enorm. Mensen naar een plek begeleiden waar ze hun talenten en mogelijkheden optimaal gebruiken. Daarin zit mijn kracht en bevlogenheid.

In mijn opleidingen wordt hard gewerkt en wordt veel positieve energie losgemaakt.

Als Senior HR adviseur heb ik veel functies bekleed voor diverse organisaties. Mijn ervaring strekt zich uit over uiteenlopende branches: de IT-sector, de zorg, de media en de financiële dienstverlening.

Om zelf bij te tanken verblijf ik een paar keer per jaar op Ameland; daar is ook de naam van ons opleidingsinstituut ontstaan.

Missie

Boeii is een instituut dat opleidingen en trainingen ontwerpt en verzorgt voor ervaren professionals die beroepsmatig mensen, teams en organisaties begeleiden bij complexe actuele verandervraagstukken. Hierbij staan ervaringsgerichte en praktische begeleidingsvormen voorop, die opdrachtgevers en cliënten zelfbewust en zelfredzaam maken, nu en in de toekomst.

Visie

Het curriculum is een inspirerende, vernieuwende en goed overdraagbare condensatie van de langjarige praktijkervaring van opleiders en trainers. Zij hebben, met een breed palet aan zelfontwikkelde concepten en interventies, bij mensen en organisaties in alle bedrijfstakken een imposant trackrecord opgebouwd.

Boeii is wars van de talloze hypes die langkomen en idealiseert geen enkele benaderingswijze. De opleidingen en trainingen zijn gericht op het ontdekken van de werkelijke onderliggende mechanismen die natuurlijke positieve verandering blokkeren, zowel in de mind-set van mensen als in de configuratie van hun context. Vervolgens op creëren van betekenisvolle alternatieven en praktische meerdimensionale veranderingen om die waar te maken.

Bij Boeii staat de individuele ontwikkeling van de deelnemer centraal. Daarom zijn het ‘persoonlijke organisatieopleidingen’. Ons maatwerk staat centraal bij:

  • de intake
  • aanpassing van het huiswerk aan de eigen ontwikkelingsbehoefte
  • directe toepassing van het geleerde in de eigen werkpraktijk
  • uitgebreide feedback op het ingeleverde huiswerk
  • de mogelijkheid tot verdere verdieping in een gekozen onderwerp
  • individuele supervisie
  • bijspijkeren in geval van force majeure.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, nieuwe ideeën van docenten, het verloop van de opleidingsdagen en de input van de deelnemers zelf, worden de opleidingen en trainingen continu aangepast en worden nieuwe toegevoegd.

is deze opleiding geschikt voor mij?

Plan een gesprek in onze agenda

Uitgelichte ervaringen

Bij Boeii leiden we mensen op om organisaties zelforganiserend in te richten.

★★★★★

Marlies van Hal | Oud-deelnemer

Kennismaken met Rob is zijn drive ervaren. Uitgaande van de reeds aanwezige kennis en ervaringen binnen de groep, weet Rob op sfeervolle en humoristische wijze op kenmerkende wijze (nuchter – betrokken) verbinding en vertrouwen te creëren door te prikkelen en uit te dagen om zodoende individueel en samen tot een next level te komen. Niet voor minder onderdoen doch jezelf blijven door scherp te blijven, een kritische houding aan te nemen; bestaande theorieën tegen het licht te houden, aanpassingen hierop te doen of geheel bij te stellen. Theorie en (eigen)praktijk worden met elkaar afgewisseld; de cursusdagen liggen vast – het tempo en de diepgang waarmee je de opleiding doorloopt bepaal je zelf. Voor iedereen die het beste uit zichzelf, het team of de organisatie wil halen een opleiding die ik van harte aanbeveel.

Opdrachtgevers

Enkele van de bedrijven waar onze deelnemers werken