In Company trainingen

Stevige technieken voor coaches met lef

Provocatief coachen | Training

Provocatief coachen is een stevige tegendraadse manier van werken waarbij via prikkeling, overdrijving en humor de cliënt in productieve verwarring wordt gebracht en hierdoor snel in staat is zijn probleem te accepteren, te normaliseren of te verwerpen.

Het is een hele vrije manier van begeleiden, waarbij je als coach in het moment veel creativiteit en lef demonstreert.

We werken met groepen van 6 - 24 deelnemers

Confronterend coachen | Training

Confronterend coachen is een manier van begeleiden waarbij je als coach in de werkrelatie met je cliënt stevige persoonlijke spanning opbouwt en vasthoudt. Hierdoor wordt de cliënt gestimuleerd om snel de werkelijke onderliggende motieven, drijfveren en emoties voor zijn improductieve gedragskeuzes en beslissingen te openbaren.

We werken met groepen van 6 - 24 deelnemers

Actio coachen

ACTIO staat voor Activerende Coaching, Training en Intervisie bij Ontslag. De één ervaart het verlies van werk als een persoonlijk drama, terwijl de ander het juist als een stimulans tot vernieuwing ziet. Gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, woede en verdriet zijn in een dergelijke situatie even gerechtvaardigd als optimisme, creativiteit, moed en verlangen. Ze zijn allemaal nodig bij het ontwikkelen van de combinatie zelfinzicht, verkennen van nieuwe mogelijkheden en actie. En uiteindelijk is letterlijk in beweging komen precies wat je nodig hebt om ander passend werk of een volgende stap in je loopbaan te vinden.

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Nieuwe trainingen

Vernieuwende invalshoeken voor de coach

De Coach Centraal

Leer om op jezelf te reflecteren. Deze workshop gaat over onderwerpen die jou als coach direct raken: hoe jij in je vak staat, met welk type cliënten je kennelijk graag werkt, hoe je zorgt voor je eigen welbevinden en ontwikkeling, etc. Onderwerpen die vaak lastig zijn om voor jezelf concreet, laat staan bespreekbaar, te maken.

In De Coach Centraal leer je, in de vorm van rollen, wel 30 manieren om op jezelf te reflecteren en er voor jezelf actie aan te verbinden.

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Dilemmacoachen | Training

In de coachpraktijk zijn persoonlijke vraagstukken van cliënten in veel gevallen dilemma’s. Eigenlijk is het hebben van een vraagstuk zelf in de kern al een soort dilemma: de gewenste situatie (wat men wil) verschilt van de huidige toestand (wat men heeft) en zolang dat niet overbrugd wordt is er negatieve spanning. Kenmerkende dilemma’s die op individueel niveau kunnen spelen zijn er legio.

We werken met groepen van 4 - 16 deelnemers

Uitgelichte ervaringen

Bij Boeii leiden we mensen op om organisaties zelforganiserend in te richten.

★★★★★

Marlies van Hal | Oud-deelnemer

Kennismaken met Rob is zijn drive ervaren. Uitgaande van de reeds aanwezige kennis en ervaringen binnen de groep, weet Rob op sfeervolle en humoristische wijze op kenmerkende wijze (nuchter – betrokken) verbinding en vertrouwen te creëren door te prikkelen en uit te dagen om zodoende individueel en samen tot een next level te komen. Niet voor minder onderdoen doch jezelf blijven door scherp te blijven, een kritische houding aan te nemen; bestaande theorieën tegen het licht te houden, aanpassingen hierop te doen of geheel bij te stellen. Theorie en (eigen)praktijk worden met elkaar afgewisseld; de cursusdagen liggen vast – het tempo en de diepgang waarmee je de opleiding doorloopt bepaal je zelf. Voor iedereen die het beste uit zichzelf, het team of de organisatie wil halen een opleiding die ik van harte aanbeveel.

Opdrachtgevers

Enkele van de bedrijven waar onze deelnemers werken