Advanced opleiding organisatiecoach

Deze opleiding tot register advanced organisatiecoach bestaat uit 6 modules die op elkaar voortbouwen.

 • Setting the scene
 • Onderzoekend diagnosticeren
 • Interveniëren in een levend systeem
 • Begeleiden van transities
 • Coachen van groepen en teams
 • Professionele identiteit

Organisaties worden meer en meer geconfronteerd met een snel veranderende en complexer wordende context. Hierin duurzaam succesvol zijn vraagt iets wezenlijks anders dan succesvol zijn in een stabiele context. Op het gebied van leiderschap, organisatiedesign en samenspel. Juist omdat dit de diepere lagen van het systeem raakt, is dit voor veel organisaties en hun leiders vaak een ingrijpend en continue proces van transitie. Van organisatieprofessionals vraagt dit eerder om een coachende dan om een adviserende rol.

Een organisatiecoach is in staat om de weerbarstigheid van dit soort processen te doorzien en om een organisatie te gidsen door onbekend terrein. Niet door het stuur over te nemen, maar door te helpen blokkades inzichtelijk te maken en weg te nemen om zo de weg vrij te maken voor het aanwezige potentieel in de organisatie. Zodat het lerend en adaptief vermogen in een organisatie de ruimte krijgt. Een organisatiecoach combineert stevige coachvaardigheden en (organisatie)sensitiviteit met inzicht in de werking van organisaties als complexe gelaagde systemen en transitieprocessen.

Tijdens de opleiding werken we samen aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van het vak van organisatiecoach. We leren als groep met en van elkaars ervaringen en casuïstiek en bouwen zo verder aan onze gezamenlijke ‘praktijktheorie’.

We besteden veel aandacht aan de wijze waarop jij waarneemt en betekenis geeft en handelt en vanuit welke onderliggende principes je werkt. Jouw professionele identiteit. Immers, jouw persoonlijke ervaringen en overtuigingen over organisaties en leiderschap, kleuren ook jouw manier van kijken en daarmee de interventies die je doet, of laat. Kennis van je eigen manier van waarnemen, je triggers en rode knoppen, perspectieven en aannames zijn daarin van groot belang.

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van een ruime ervaring met  het begeleiden van organisaties in transitie, gecombineerd met de meest recente inzichten rond leiderschap, complexiteit, veranderen, systemisch kijken en psycho- en groepsdynamica. De opleiding is naar verwachting eind 2021 geaccrediteerd door de Stichting Post-Hbo Beroepsonderwijs. Succesvolle afronding geeft recht op het diploma Advanced Organisatiecoach en inschrijving van de gediplomeerde in het betreffende abituriëntenregister.

Benieuwd naar onze andere opleidingen? Hier vind je alle andere opleidingen.

Plan gratis adviesgesprek in

Advanced Organisatiecoach

Inhoud per module

Setting the scene| Module 1

 • Verdiepende kennismaking en creëren van een effectieve leergroep
 • Verkennen van het speelveld van de organisatiecoach
 • Entree maken en contractering
 • Contra indicaties voor organisatiecoaching
 • Coachen van een levend systeem
 • Verandering versus transformatie
 • Jijzelf als instrument: oppikken van signalen
 • Relatie met de opdrachtgever en mogelijke parallelle processen

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Interveniëren in een levend systeem | Module 3

 • Afweermechanismen in organisaties
 • Werken met de onderstroom
 • Spanning en emoties bij jezelf en anderen reguleren en containen
 • Het afstemmen van de interventiediepte op het verandervermogen en de gewenste ontwikkelrichting
 • Herkennen van – en werken met – oud zeer
 • Interveniëren binnen de juiste dimensie (organisatie, team of individu)

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Coachen van groepen en teams | Module 5

 • De ontwikkeling van teams en de elementen van effectief teamwork
 • Groepsdynamica
 • Het begeleiden van leerprocessen
 • Coachen van (executive) teams
 • Begeleiden van generatieve dialoog
 • Interveniëren in weerbarstige groepsprocessen

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Onderzoekend diagnosticeren | Module 2

 • Sensemaking, meervoudig kijken en waarnemen
 • Inzicht in eigen framing en de beperkingen daarvan
 • Werken met organisatieopstellingen
 • Diagnosticeren vanuit coachend perspectief: wanneer samen met de klant, wanneer op afstand van het systeem?
 • Blokkades voor transitie en transformatie
 • Sociale bedrading in organisaties
 • Organisatiedesign

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Begeleiden van transities | Module 4

 • Werken met de liminale fase, wanneer afscheid is genomen van het oude en het nieuwe nog niet in beeld is
 • Het begeleiden van expedities en sensemaking
 • Werken met tijdslijnen
 • Leiderschap in transitie
 • Ontwikkeling en integratie van leerervaringen
 • Experimenteren en innovatie
 • Werken met immuunreacties binnen het systeem

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Mijn professionele identeit als organisatiecoach | Module 6

 • Afscheid en afhechting
 • Integratie en explicitering professionele identiteit
 • Joint appraisal
 • Capita selecta
 • Afronding en diploma-uitreiking

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

trainers

Annette Meulmeester geeft deze opleiding samen met enkele gasttrainers

★★★★★

Annette Meulmeester
Trainer / Coach

Mijn fascinatie voor de dynamiek tussen mensen vormt al jaren de rode draad in mijn werk en inspireert mij tot continue leren, reflecteren en delen van kennis en ervaring in het coachen van organisaties, individuen en teams.

De steeds sneller veranderende en complexer wordende maatschappij waar we in leven, daagt organisaties meer en meer uit om zich te verhouden tot een nieuwe realiteit, waarin adaptief vermogen en het laveren op onbekend terrein belangrijker wordt. In mijn praktijk richt ik mij op het ondersteunen van teams, organisaties en hun leiders in de transitie die dit vraagt. Ik streef ernaar om samen met mijn opdrachtgevers en samenwerkingspartners het welzijn in organisaties te vergroten en anderen te faciliteren in het ontwikkelen van hun potentieel.

Ik ben partner bij Scafander en werk daarnaast ook regelmatig als docent en coach voor een aantal business schools.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze opleiding is gericht op eenieder die vanuit haar of zijn vak een bijdrage levert aan complexe vraagstukken en transities in organisaties. Als coach, als organisatie- of HR-adviseur of als eindverantwoordelijk manager. Van belang is dat je beschikt over recente ervaringen in het begeleiden van organisaties en dat je bereid bent deze ervaringen ook in te brengen als leermateriaal. Daarnaast gaan we uit van de bereidheid tot het kunnen parkeren van bestaande organisatiebeelden, kritisch zelfonderzoek en een actieve bijdrage aan het collectieve leerproces.

Studiebelasting

Elke module bestaat uit vijf dagdelen. Na elke module krijg je huiswerk- en oefenopdrachten mee die telkens ongeveer twintig uur in beslag nemen. Het lezen van maatwerk vakliteratuur kost je per module gemiddeld tien uur (is ook afhankelijk van jouw eigen leerbehoefte).

De totale studiebelasting bedraagt 200 uur.

Locatie

De trainingslocatie is Kaap Doorn in Doorn. Deze locatie is zowel met de auto als per openbaar vervoer goed bereikbaar.

Kosten

Bij individuele open inschrijving voor de gehele opleiding (op basis van onderstaande data) is het bedrag € 6.175,- excl. BTW voor dertig dagdelen excl. arrangementskosten.

Bij in company groepsinschrijving worden data, inhoud, investering en locatie op maat met de opdrachtgever afgestemd.

Vragen?

Download de flyer of neem contact op via info@boeii.nl of 06-48470957

flyer advanced organisatiecoach

Data & aanmelden

Inschrijven kan na een intakegesprek.

Modules 1, 2 en 3

Setting the scene – module 1

donderdag 13 en vrijdag 14 januari

Onderzoekend diagnosticeren – module 2

maandag 7 en dinsdag 8 maart

Interveniëren in een levend systeem – module 3

maandag 9 en dinsdag 10 mei

Modules 4, 5 en 6

Begeleiden van transities – module 4

maandag 27 en dinsdag 28 juni

Coachen van groepen en teams – module 5

Nog te bepalen

Mijn professionele identiteit – module 6

Nog te bepalen

is deze opleiding geschikt voor mij?

Plan een gesprek in onze agenda

Uitgelichte ervaringen

Ervaring met docent Annette Meulmeester

★★★★★

Iris Passchier over Annette | Oud-deelnemer

Annet heeft bij het leiderschapsprogramma waarin ik deelnam gezorgd voor een veilige context waarin tegelijkertijd geleerd en veranderd kon worden. Zij voelt aan wat er in de groep aan de orde is en zorgt ervoor dat dit goed op tafel komt. Haar zijn en aanpak brengen rust, diep inzicht en inclusiviteit. Annet reikt gedoseerd theorie aan. Mijn kijk op leiden, organiseren, veranderen en mijn eigen aanpak is door dit programma blijvend veranderd.

Opdrachtgevers

Enkele van de bedrijven waar onze deelnemers werken