Advanced opleiding Teamcoach

Deze opleiding tot register senior teamcoach bestaat uit 6 modules die op elkaar voortbouwen.

 • Setting the scene
 • Verkennen van de ontwikkelingsruimte
 • Onderleggers van groepsdynamica
 • De senior teamcoach
 • Sensemaking en interveniëren
 • Loslaten en afscheid nemen

Meer en meer maken teams voor organisaties het verschil tussen al dan niet succesvol zijn in een snel veranderende en complexere omgeving. Het vak van teamcoach kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van teams in hun vermogen zich te verhouden tot een nieuwe realiteit, hier betekenis aan te geven en werkelijk verschil te maken in het realiseren van hun ambities.

Het functioneren in groepen en teams daagt ons als mens immers op vele vlakken uit, waardoor teams vaak niet werkelijk effectief zijn. Soms ligt de bron in het design van het team en het systeem waar het onderdeel van is, soms in de interpersoonlijke verhoudingen of dysfunctionele patronen die zich genesteld hebben in de groep, soms geeft de historie van het team hier aanleiding toe… en nog vaker is het een combinatie van factoren. Als teamcoach leer je teams om zelf te diagnosticeren welke blokkades hen in de weg staan, om hier vervolgens op een effectieve en duurzame manier mee aan de slag te gaan.

We besteden tijdens de opleiding ruim aandacht aan de eigen ontwikkeling van de teamcoach zelf. De plek die je (soms van nature) kiest in een groep, de signalen die jij oppikt en de interventies die je doet zijn immers van grote invloed op de waarde die je kunt toevoegen aan de teams die je coacht. Daarbij heb je als teamcoach soms ook even een ‘container’ te zijn voor de emoties en het gedoe van en in het team, waar het op dat moment geen raad mee weet. Voor welk appel van een groep ben jij extra gevoelig? Inzicht in jouw eigen triggers en patronen is essentieel in het zuiver oppikken van signalen uit de groep en om te voorkomen dat jouw eigen gevoeligheden onbewust voor ruis op de lijn zorgen.

Bron van deze opleiding is naast ruime praktijkervaring als (executive) teamcoach en de actuele inzichten rond complexiteit, groeps- en psychodynamica, teamontwikkeling, leiderschap en het managen van transitieprocessen. De opleiding is naar verwachting eind 2021 geaccrediteerd door de Stichting Post-Hbo Beroepsonderwijs. Succesvolle afronding geeft recht op het diploma Advanced Teamcoach en inschrijving van de gediplomeerde in het betreffende abituriëntenregister.

Benieuwd naar onze andere opleidingen? Hier vind je alle andere opleidingen.

Plan gratis adviesgesprek in

Advanced Teamcoach

Inhoud per module

Setting the Scene | Module 1

 • Verdiepende kennismaking met elkaar
 • Kennismaking met een team
 • Creëren van een effectieve leergroep
 • Basis oriëntaties in beginnende groepen
 • Entree maken: welke mogelijkheden zijn er en met welk (gewild of ongewild) effect?
 • Contractering; wie is je opdrachtgever en wat is het effect daarvan op jouw relatie met het team? Waarop contracteer je?
 • Contra indicaties voor teamcoaching
 • Jijzelf als antenne, gewaarworden en registreren van de onuitgesproken signalen die het team afgeeft

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Groepsdynamica | Module 3

 • Groepsdynamische fenomenen
 • Begrenzing in groepen
 • Besluitvormingsprocessen
 • Psychologische veiligheid in groepen
 • Twee groepen in één: de taakgroep versus de ‘basic assumption’ group
 • Macht

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Sensemaking en interveniëren in teams | Module 5

 • Sensemaking
 • Intersubjectiviteit in teams
 • Begeleiden van een generatieve dialoog
 • Interveniëren op het juiste niveau (individu, subgroep of team)
 • Omgaan met conflicten in teams
 • Het begeleiden van leerprocessen en integratie
 • Herkennen en werken met oud zeer in teams
 • Het werken met tijdlijnen

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Verkenning van de ontwikkelruimte | Module 2

 • Introductie verschillende diagnosemethoden
 • De rol van leiderschap
 • Ontwikkelstadia in teams
 • Teams als onderdeel van een levend systeem
 • Organisatiedesign en teameffectiviteit
 • Eigenaarschap in teams
 • Growth and fixed mindset
 • ‘aan staan’ als teamcoach; oppikken en duiden van soms subtiele en onbewuste signalen
 • Werken met de onderstroom in teams

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

De teamcoach | Module 4

 • Emotieregulering voor jezelf en anderen
 • Werken vanuit verbinding
 • Energetisch gewaarzijn
 • Onderzoeken van eigen rode knoppen
 • Sociale basisbehoeften en afweermechanismen
 • Workshop lichaamswerk

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

Loslaten en afscheid nemen | Module 6

 • Afscheid en afhechting
 • Integratie en explicitering professionele identiteit
 • Joint appraisal
 • Capita selecta
 • Afronding en diplomauitreiking

We werken met groepen van 6 - 12 deelnemers

trainers

Het programma wordt begeleid door Annette Meulmeester. Op onderdelen ontvangen we gastdocenten die hun expertise met ons delen en/of ons meenemen in ervaringsgerichte workshops zoals paardencoaching en lichaamswerk.

★★★★★

Annette Meulmeester
Trainer / Coach

Mijn fascinatie voor de dynamiek tussen mensen vormt al jaren de rode draad in mijn werk en inspireert mij tot continue leren, reflecteren en delen van kennis en ervaring in het coachen van organisaties, individuen en teams.

De steeds sneller veranderende en complexer wordende maatschappij waar we in leven, daagt organisaties meer en meer uit om zich te verhouden tot een nieuwe realiteit, waarin adaptief vermogen en het laveren op onbekend terrein belangrijker wordt. In mijn praktijk richt ik mij op het ondersteunen van teams, organisaties en hun leiders in de transitie die dit vraagt. Ik streef ernaar om samen met mijn opdrachtgevers en samenwerkingspartners het welzijn in organisaties te vergroten en anderen te faciliteren in het ontwikkelen van hun potentieel.

Ik ben partner bij Scafander en werk daarnaast ook regelmatig als docent en coach voor een aantal business schools.

Praktische informatie

Voor wie?

Deze opleiding is gericht op eenieder die groepen of teams begeleidt in hun ontwikkeling en/of zich als coach verder wil ontwikkelen in het bedienen van teams. We verwachten van deelnemers dat zij recente cases kunnen inbrengen, bereid zijn tot zelfonderzoek en een actieve bijdrage willen leveren aan het collectieve leerproces.

Studiebelasting

Elke module bestaat uit vijf dagdelen. Na elke module krijg je huiswerk- en oefenopdrachten mee die telkens ongeveer twintig uur in beslag nemen. Het lezen van maatwerk vakliteratuur kost je per module gemiddeld tien uur (is ook afhankelijk van jouw eigen leerbehoefte).

De totale studiebelasting bedraagt 200 uur.

Locatie

De trainingslocatie is Kaap Doorn in Doorn. Deze locatie is zowel met de auto als per openbaar vervoer goed bereikbaar.

Kosten

Bij individuele open inschrijving voor de gehele opleiding (op basis van onderstaande data) is het bedrag € 6.175,- excl. BTW voor dertig dagdelen excl. arrangementskosten.

Bij in company groepsinschrijving worden data, inhoud, investering en locatie op maat met de opdrachtgever afgestemd.

Vragen?

Download de flyer of neem  contact op via info@boeii.nl of 06-48470957

flyer advanced teamcoach

Data & aanmelden

Inschrijven kan na een intakegesprek.

Modules 1, 2, 3 en 4

Setting the scene – module 1

Najaar 2022

Verkenning van de ontwikkelruimte – module 2

Najaar 2022

Groepsdynamica – module 3

Najaar 2022

De Teamcoach – module 4

Najaar 2022

Modules 5 en 6

Sensemaking en interveniëren in teams – module 5

Najaar 2022

Loslaten en afscheid nemen – module 6

Najaar 2022

NB. Alle data vallen buiten de schoolvakanties basisonderwijs en voortgezet onderwijs van de verschillende NL-regio’s

is deze opleiding geschikt voor mij?

Plan een gesprek in onze agenda

Uitgelichte ervaringen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

★★★★★

Iris Passchier over Annette | Oud-deelnemer

Annet heeft bij het leiderschapsprogramma waarin ik deelnam gezorgd voor een veilige context waarin tegelijkertijd geleerd en veranderd kon worden. Zij voelt aan wat er in de groep aan de orde is en zorgt ervoor dat dit goed op tafel komt. Haar zijn en aanpak brengen rust, diep inzicht en inclusiviteit. Annet reikt gedoseerd theorie aan. Mijn kijk op leiden, organiseren, veranderen en mijn eigen aanpak is door dit programma blijvend veranderd.

Opdrachtgevers

Enkele van de bedrijven waar onze deelnemers werken